Olla Vogala verzorgt eindredactie, schrijft teksten en coördineert opmaak en ontwerp