Olla Vogala verzorgt eindredactie, schrijft lessen en teksten en coördineert opmaak en ontwerp